Nieuws

 

Afgelopen zaterdag hebben we onze jaarlijkse kerstmiddag gehouden in de thuisbasis, Gasterie Genhout Treft. Het was wederom, zoals elk jaar, een fantastische middag.

Eerst was er de bestuursvergadering met een verslag van de voorzitter, secretaris en de penningmeester. De kascontrole heeft plaatsgevonden en alles zag er bijzonder verzorgd uit en er waren geen op- of aanmerkingen. Aan de penningmeester werd dan ook decharge verleend.

Na de koffie en de vlaai werden er diverse kien rondes gespeeld met leuke prijzen.

De  heerlijke Kippenpasteitjes volgden en hierna was het tijd voor de verloting. Het bestuur had er voor gezorgd dat er veel prijzen waren. Hierdoor werd het later dan dat we gewend waren. Nadat het bestuur een daverend applaus had ontvangen was de bijeenkomst ten einde. Ieder lid ging daarna met een welgevulde boodschappen tas naar huis.